Jaktpriser 2017venabygd-9

Jakt i Venabygd 2017

HJORTEJAKT:

10 frie dyr opp til 80 kg, kortsalg a kr. 3000,- pr dyr.

Ved felling av hind, refunderes kr. 1000 og ved felling av kalv refunderes kr. 2000.

Tillegg på kr. 60,- pr kg på dyr over 80 kg. Tillegget bortfaller på dyr felt etter 1.11. Jakttid: 01.09 – 23.09 og 31.10.- 15. 11. Fellingsavg. kommer i tillegg. Både jaktlag (inntil 3 pers) og enkeltjegere kan søke.

Skyteprøve og tilgang på godkjent ettersøkshund kreves. Elgjegere har fellingstillatelse på hjort i elgjaktperioden.

 

RÅDYRJAKT:

Bukkejakt: 10.08. – 23.09.

Ordinær jakt: Med og uten hund 11.10. – 23.12.

Kopi av bestått skyteprøve må framlegges. Tilgang på ettersøkshund kreves. I bukke-jakta er kun rifle tillatt. Jegere med tildelt jakt kan etteravtale med jaktansvarlig jakte felles på tildelte dyr.

SMÅVILTJAKT:

Jakttid: 11.10. – 23.12.

Hare med hund: 2-døgn og uke (med redusert pris 2.uke). Sesongkort fra 3 jaktuke . Ukenummer må spesifiseres. Helgekort kan tilleggskjøpes for de som har ukeskort.

Skogsfugl m/hund: Jakttid 15.09.–23.09 og 11.10 – 23.12

Fastboende i Venabygd kan kjøpe sesongkort hos jaktansvarlig Bjørn Bergum, de kan og søke Venabygd Grunneierlag om jakt på rype med/uten hund.

Jakttid 15.09 – 23.09 og 11.10 – 23.12.

 

Spørsmål om jakta rettes til:

Bjørn Bergum Mob.90882906.
Søknadsfrist: 15. juni  2017.
Søknad om jakt sendes Venabygd Grunneierlag,
v/Bjørn Bergum Venabygdsvegen 1618, 2632

Venabygd. eller E. post bergumb@hotmail.no

 

ELGJAKT:

Venabygd har 3 jakt-terreng for elg. Disse er utlagt på kontrakter for 4 år. Mer info kommer.  Jaktstatistikk 2015 og 2016