Jaktpriser 2021

Elg på Rudiberga
Elg på Rudiberga

Jakt i Venabygd 2021

Det er nå mulighet for å løse kort for jakting på bever.
Jaktkort : Småviltkort.
Jakttid : 1 okt. til 15. mai Skuddpremie : kr. 500.-

Venabygd Grunneierlag har, fra 1. til 30. september, fått tillatelse til skadefelling av en bever i område rundt Lundtjønnbekken.
Etter det er det ordinær jakt fram til 15. mai 2020.
Fellingsgodtgjørelse kr.5000.-

ELGJAKT:

Venabygd Grunneierlag skal sette bort elgjakta for perioden 2018 til 2021.  Grunnprisen er satt til kr. 65.- pr. kg. + moms og fellingsavgift.
Det skal hvert år på forhånd betales inn ett depositum på kr. 2000.- pr. tildelt dyr.
I tillegg videreføres ordningen med prisgradering, etter en pristabell fastsatt i bestandsplan.

  • Terreng 1. Fra Kjønås grense til Lundeelva og FV- 27
  • Terreng 2. Fra Lundeelva og FV- 27 og til Ådalsbekken
  • Terreng 3. Fra Ådalsbekken og til grensa mot Sør FronVenabygd Grunneierlag fortsetter driftsplan samarbeidet med Kjønås
    Utmarkslag. Driftplanstyret fastsetter årlig kvoter til laga. I tillegg deles
    det ut ekstradyr til rabattert pris.

Søknad om jakt sendes til
Jaktansvarlig Roger Bø
Bøvegen 36
2632 Venabygd
Mob. 92827735
merket med «Elgjakt 18 – 21»  innen 15. mai

Søknaden skal inneholde:
Navn på lederen og på samtlige jegere på jaktlaget.
Det skal også spesifiseres hvilket terreng det søkes jakt på.
Det tillates ikke å drive parallell jakt i andre områder.
Spørsmål om elgjakta kan rettes til jaktansvarlig
Jaktstatistikk 2015 og 2016

HJORTEJAKT:

15 frie dyr opp til 80 kg, kortsalg a kr. 3000,- pr kort.

Ved felling av hind, refunderes kr. 1000 og ved felling av kalv refunderes kr. 2000.

Tillegg på kr. 60,- pr kg på dyr over 80 kg. Tillegget bortfaller på dyr felt etter 1.11.
Jakttid: 01.09 – 23.09 og 31.10.- 23. 12.

Fellingsavg. kommer i tillegg. Både jaktlag (inntil 3 pers) og enkeltjegere kan søke.

Skyteprøve og tilgang på godkjent ettersøkshund kreves.  Elgjegere har fellingstillatelse på hjort i elgjaktperioden.

Det er lov å jakte på utsiden av bygdeveien fra Kjønåsgrensa og opp til Åsdalsbekken fra 1/9 – 23/12

RÅDYRJAKT:

Bukkejakt: 10.08. – 23.09.

Ordinær jakt: Med og uten hund 11.10. – 23.12.

Kopi av bestått skyteprøve må framlegges. Tilgang på ettersøkshund kreves. I bukke-jakta er kun rifle tillatt. Jegere med tildelt jakt kan etteravtale med jaktansvarlig jakte felles på tildelte dyr.

SMÅVILTJAKT:

Jakttid: 11.10. – 23.12.

Hare med hund: 2-døgn og uke (med redusert pris 2.uke). Sesongkort fra 3. jaktuke . Ukenummer må spesifiseres. Helgekort kan tilleggskjøpes for de som har ukeskort.

Skogsfugl m/hund: Jakttid 15.09.–23.09 og 11.10 – 23.12

Fastboende i Venabygd kan kjøpe sesongkort hos jaktansvarlig. de kan også søke Venabygd Grunneierlag om jakt på rype med/uten hund.

Jakttid 15.09 – 23.09 og 11.10 – 23.12.

Veiledning til utfylling av sett og felt kan du laste ned her: Veiledning i utfylling av sett og felt

Spørsmål om jakta rettes til:

Jaktansvarlig
Søknadsfrist: 1. juli 2020

Søknad om jakt sendes Venabygd Grunneierlag,
v/Roger Bø, Bøvegen 36, 2632

Venabygd. eller E. post sroboe@yahoo.no