Jaktpriser 2023

Elg på Rudiberga
Elg på Rudiberga

Jakt i Venabygd 2023

Det er nå mulighet for å løse kort for jakting på bever.
Jaktkort : Småviltkort.
Jakttid : 1 okt. til 15. mai Skuddpremie : kr. 500.-

Venabygd Grunneierlag har, fra 1. til 30. september, fått tillatelse til skadefelling av en bever i område rundt Lundtjønnbekken.
Etter det er det ordinær jakt fram til 15. mai 2020.
Fellingsgodtgjørelse kr.5000.-

ELGJAKT:

Venabygd Grunneierlag skal sette bort elgjakta for perioden 2023 til 2026.  Grunnprisen er satt til kr. 70.- pr. kg. + moms og fellingsavgift.
Det skal hvert år på forhånd betales inn ett depositum på kr. 2000.- pr. tildelt dyr.
I tillegg videreføres ordningen med prisgradering, etter en pristabell fastsatt i bestandsplan.

  • Terreng 1. Fra Kjønås grense til Lundeelva og FV- 27
  • Terreng 2. Fra Lundeelva og FV- 27 og til Ådalsbekken
  • Terreng 3. Fra Ådalsbekken og til grensa mot Sør FronVenabygd Grunneierlag fortsetter driftsplan samarbeidet med Kjønås
    Utmarkslag. Driftplanstyret fastsetter årlig kvoter til laga. I tillegg deles
    det ut ekstradyr til rabattert pris.

Søknad om jakt sendes til
Jaktansvarlig Roger Bø
Bøvegen 36
2632 Venabygd
Mob. 92827735
merket med «Elgjakt 23 – 26»  innen 10. juni

Søknaden skal inneholde:
Navn på lederen og på samtlige jegere på jaktlaget.
Det skal også spesifiseres hvilket terreng det søkes jakt på.
Det tillates ikke å drive parallell jakt i andre områder.
Spørsmål om elgjakta kan rettes til jaktansvarlig
Jaktstatistikk 2015 og 2016

HJORTEJAKT:

Frie dyr opp til 80 kg, kortsalg a kr. 4000,- pr kort.

Ved felling av hind, refunderes kr. 1000 og ved felling av kalv refunderes kr. 2000.

Tillegg på kr. 60,- pr kg på dyr over 80 kg. Tillegget bortfaller på dyr felt etter 1.11.
Jakttid: 01.09 – 23.09 og 31.10.- 23. 12.

Fellingsavg. kommer i tillegg. Både jaktlag (inntil 3 pers) og enkeltjegere kan søke.

Skyteprøve og tilgang på godkjent ettersøkshund kreves.  Elgjegere har fellingstillatelse på hjort i elgjaktperioden.

Det er lov å jakte på utsiden av bygdeveien fra Kjønåsgrensa og opp til Åsdalsbekken fra 1/9 – 23/12

Søknad om jakt sendes til
Jaktansvarlig Roger Bø
Bøvegen 36
2632 Venabygd
Mob. 92827735
merket med «Hjortejakt 2023»  innen 10. juni 

RÅDYRJAKT:

Fellingskvote fastsettes av rettighetshaver.
Pris:
Bukkejakt innasogns kr 800,- utasogns 900,-
Ordinær innasogns u/hund 700,- utasogns 900,-
Ordinær innasogns m/hund 900,- utasogns 1.100,-

Bukkejakt: 10.08. – 23.09.

Ordinær jakt: Med og uten hund 11.10. – 23.12.

Kopi av bestått skyteprøve må framlegges. Tilgang på ettersøkshund kreves. I bukke-jakta er kun rifle tillatt. Jegere med tildelt jakt kan etter avtale med jaktansvarlig jakte felles på tildelte dyr.

Søknadsfrist rådyrjakt 10. juni 2023

SMÅVILTJAKT:

Jakttid: 11.10. – 23.12.

  1. Skogsfugl m/hund: Jakttid 15.09.–23.09 og 11.10 – 23.12
  1 døgn 2 døgn Veke Sesong
Utasogns m/hund kr 250 kr 500 kr 750 kr 1.000
Utasogns u/hund kr 125 kr 250 kr 500 kr 750
Innasogns m/hund kr 750
Innasogns u/hund kr 200

2. Rype (kun innasogns) jakttid som for skogsfugl
m/hund kr. 750,- u/hund kr. 375,-

Fastboende i Venabygd kan kjøpe sesongkort hos jaktansvarlig. de kan også søke Venabygd Grunneierlag om jakt på rype med/uten hund.

Jakttid 15.09 – 23.09 og 11.10 – 23.12.

3. Harejakt, jakttid 11/10-23/12 (*11/10-17/10,**18/10-25/10,***25/10-23/12)

  1 døgn 2 døgn 1. veke 2. veke Sesong
Utasogns m/hund kr 250  kr 500  kr 1000 * kr 800 ** kr 625 ***
Utasogns u/hund kr 250  kr 500  kr 750 
Innasogns m/hund kr 500 
Innasogns u/hund kr 190 


Hare med hund: 2-døgn og uke (med redusert pris 2.uke). Sesongkort fra 3. jaktuke. Ukenummer må spesifiseres. Helgekort kan tilleggskjøpes for de som har ukeskort. 

Veiledning til utfylling av sett og felt kan du laste ned her: Veiledning i utfylling av sett og felt

Spørsmål om jakta rettes til:

Jaktansvarlig
Søknadsfrist: 1. juli 2023

Søknad om jakt sendes Venabygd Grunneierlag,
v/Roger Bø, Bøvegen 36, 2632

Venabygd. eller E. post sroboe@yahoo.no