venabygd-3484Adgang til fiske:

Fiske med stang i alle vann, isfiske kun i Nordre Abborsjøen og Svarttippa.
Barns lovbestemte rett til gratis fiske (hele året, kun 1/1-20/8, med eller uten gratis fiskekort)

 

Priser:
Døgn: kr 50,- 2 døgn kr 80,- Uke: 180,- Sesong kr 350,-

Opplysninger om området:


Buvatnet

Frisketjønn
Øvre Lundtjønn
Nedre Lundtjønn
Urdtjønnet
Nordre Fiskeløysa
Søre Fiskeløysa
Abborsjøen
Svarttippa
Koietjønna
Grønnskardtjønna
Stormyrtjønn
Friska
Mya
Frya
Døra
Koiebekken
Svartåa

Alle nevnte fiskeområder har ørret, de med uthevet skrift har også abbor.

I samarbeid med Kjønås Utmarkslag kan vi også tilby fiske i følgende vann:

Søre Abborsjøen
Vinkeldammen

I statsalmenninga:

Bølvatnet
Langrumpa
Muvatnet
Flåtjønnet
Fiskemetoder som tillates:

Stangfiske fra land i samtlige elver og vann fra 15/5 – 15/9

Korttyper og priser:

Døgn-, uke-, og sesonkort tilgjengelig.
Med i Felleskortet for Ringebu.

Trabelia Camping, 2632 Venabygd
Lundes Turisthandel, 2632 Venabygd