Adgang til fiske:

Fiske med stang i alle vann, isfiske kun i Nordre Abborsjøen og Svarttippa.
Barns lovbestemte rett til gratis fiske (hele året, kun 1/1-20/8, med eller uten gratis fiskekort)

Fiskevann

Priser:
Døgn: kr 60,- 2 døgn kr 90,- Uke: 200,- Sesong kr 380,-

Opplysninger om området:


Buvatnet

Frisketjønn
Øvre Lundtjønn
Nedre Lundtjønn
Urdtjønn
Nordre Fiskeløysa
Søre Fiskeløysa
Abborsjøen
Svarttippa
Koietjønna
Grønnskardtjønn
Stormyrtjønn
Friska
Mya
Frya
Døra
Koiebekken
Svartåa

Alle nevnte fiskeområder har ørret, de med uthevet skrift har også abbor.

I samarbeid med Kjønås Utmarkslag kan vi også tilby fiske i følgende vann:

Søre Abborsjøen
Vinkeldammen

I statsalmenninga:

Bølvatnet
Langrumpa
Muvatnet
Flåtjønn
Fiskemetoder som tillates:

Stangfiske fra land i samtlige elver og vann fra 15/5 – 15/9

Fiske med garn og oter er kun tillatt for innasogns og bare i disse fiskevann:

Nordre Abborsjøen
Buvatn
Frisketjønn
Urdtjønn
Nordre Fiskeløysa

Korttyper og priser:

Døgn-, uke-, og sesonkort tilgjengelig.
Ringebukortet: https://www.ringebu-fjellstyre.no/fiske#kjp-ringebukortet
Fisketid barn u/16 år: 15/5 – 19/8 Andre: 15/5 – 14/9

  1 døgn 3 døgn Veke Sesong
Felleskort kr 60,- kr 90,- kr 200,- kr 380,-

Trabelia Camping, 2632 Venabygd

Du kan nå betale med Vipps ved kjøp av fiskekort hos Venabygd grunneierlag.
Søk på Venabygd grunneierlag eller vippsnr: 25183