Jaktpriser 2024

Elg på Rudiberga
Elg på Rudiberga

Jakt i Venabygd 2024

Det er nå mulighet for å løse kort for jakting på bever.
Jaktkort : Småviltkort.
Jakttid : 1 okt. til 15. mai Skuddpremie : kr. 500.-

Venabygd Grunneierlag har, fra 1. til 30. september, fått tillatelse til skadefelling av en bever i område rundt Lundtjønnbekken.
Etter det er det ordinær jakt fram til 15. mai 2020.
Fellingsgodtgjørelse kr.5000.-

ELGJAKT:


Neste utlysning for elgjakt er 2027, jaktlagene har tillatelse til å
jakte hjort under elgjakta frem til 23.12.

  • Terreng 1. Fra Kjønås grense til Lundeelva og FV- 27
  • Terreng 2. Fra Lundeelva og FV- 27 og til Ådalsbekken
  • Terreng 3. Fra Ådalsbekken og til grensa mot Sør FronVenabygd Grunneierlag fortsetter driftsplan samarbeidet med Kjønås
    Utmarkslag. Driftplanstyret fastsetter årlig kvoter til laga. I tillegg deles
    det ut ekstradyr til rabattert pris.

Søknad om jakt sendes til:
grunneierlaget@venabygd.net

Søknaden skal inneholde:
Navn på lederen og på samtlige jegere på jaktlaget.
Det skal også spesifiseres hvilket terreng det søkes jakt på.
Det tillates ikke å drive parallell jakt i andre områder.
Spørsmål om elgjakta kan rettes til jaktansvarlig
Jaktstatistikk 2015 og 2016

HJORTEJAKT:

Frie dyr opp til 80 kg, kortsalg a kr. 4000,- pr kort.

Ved felling av hind, refunderes kr. 1000 og ved felling av kalv refunderes kr. 2000.

Tillegg på kr. 60,- pr kg på dyr over 80 kg. 
Jakttid: 01.09 – 23.09 og 31.10.- 23. 12.

Fellingsavg. kommer i tillegg. Både jaktlag (inntil 3 pers) og enkeltjegere kan søke.

Skyteprøve og tilgang på godkjent ettersøkshund kreves.  Elgjegere har fellingstillatelse på hjort i elgjaktperioden.

Det er lov å jakte på utsiden av bygdeveien fra Kjønåsgrensa og opp til Åsdalsbekken fra 1/9 – 23/12

Søknad om jakt sendes til
grunneierlaget@venabygd.net
merket med «Hjortejakt 2024»  innen 20. juni 

RÅDYRJAKT:

Fellingskvote fastsettes av rettighetshaver.
Pris:
Bukkejakt innasogns kr 800,- utasogns 900,-
Ordinær innasogns u/hund 700,- utasogns 900,-
Ordinær innasogns m/hund 900,- utasogns 1.100,-

Bukkejakt: 10.08. – 23.09.

Ordinær jakt: Med og uten hund 11.10. – 23.12.

Kopi av bestått skyteprøve må framlegges. Tilgang på ettersøkshund kreves. I bukke-jakta er kun rifle tillatt. Jegere med tildelt jakt kan etter avtale med jaktansvarlig jakte felles på tildelte dyr.

Søknadsfrist rådyrjakt 20. juni 2024

SMÅVILTJAKT:

Jakttid: 11.10. – 23.12.

  1. Skogsfugl m/hund: Jakttid 15.09.–23.09 og 11.10 – 23.12
  1 døgn 2 døgn Veke Sesong
Utasogns m/hund kr 250 kr 500 kr 750 kr 1.000
Utasogns u/hund kr 125 kr 250 kr 500 kr 750
Innasogns m/hund kr 750
Innasogns u/hund kr 200

2. Rype er fredet i 2024 
(kun innasogns) jakttid som for skogsfugl
m/hund kr. 750,- u/hund kr. 375,-

Fastboende i Venabygd kan kjøpe sesongkort hos jaktansvarlig. de kan også søke Venabygd Grunneierlag om jakt på rype med/uten hund.

Jakttid 15.09 – 23.09 og 11.10 – 23.12.

3. Harejakt, jakttid 11/10-23/12 (*11/10-17/10,**18/10-25/10,***25/10-23/12)

  1 døgn 2 døgn 1. veke 2. veke Sesong
Utasogns m/hund kr 250  kr 500  kr 1000 * kr 800 ** kr 625 ***
Utasogns u/hund kr 250  kr 500  kr 750 
Innasogns m/hund kr 500 
Innasogns u/hund kr 190 


Hare med hund: 2-døgn og uke (med redusert pris 2.uke). Sesongkort fra 3. jaktuke. Ukenummer må spesifiseres. Helgekort kan tilleggskjøpes for de som har ukeskort. 7-dagerskort gjelder fra den dagen det blir kjøpt. 

Veiledning til utfylling av sett og felt kan du laste ned her: Veiledning i utfylling av sett og felt

Spørsmål om jakta rettes til:
grunneierlaget@venabygd.net